Lifelog Search Activities


Lifelog Search Challenge at ACM ICMR

NTCIR-Lifelog ( NTCIR-12, NTCIR-13, NTCIR-14, NTCIR-16, NTCIR-17 - The Current edition)

ImageCLEF-Lifelog (2017, 2018, 2019, 2020)